การพัฒนาICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยนางไพรฑูลย์ สายโท   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:29 ]
เมื่อวันที่ 2- ุ6 กรกฎาคม 2559 โดย ศนฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาได้พัฒนาศึกษานิเทศก์ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสท์ซิเดน นวนคร โดยมีศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรนี้ จำนวน 100 คน

อบรม

Comments