กิจกรรมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงาน1โรงเรียน1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:29โดยนางไพรฑูลย์ สายโท   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:29 ]
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานอาชีพของนักเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานและมีคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการนกธุรกิจน้อยฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน1โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


Comments