กิจกรรมการนิเทศ


การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

โพสต์11 ก.ค. 2559 00:36โดยนางไพรฑูลย์ สายโท   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:39 ]

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 สพป.เชียงราย เขต4 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ได้คัดเลือกเข้ามา

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงาน1โรงเรียน1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:29โดยนางไพรฑูลย์ สายโท   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:29 ]

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานอาชีพของนักเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานและมีคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการนกธุรกิจน้อยฯ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการด้วย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน1โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การพัฒนาICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยนางไพรฑูลย์ สายโท   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 00:29 ]

เมื่อวันที่ 2- ุ6 กรกฎาคม 2559 โดย ศนฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาได้พัฒนาศึกษานิเทศก์ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสท์ซิเดน นวนคร โดยมีศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรนี้ จำนวน 100 คน

อบรม

1-3 of 3