กิจกรรมการนิเทศ

  • การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 สพป.เชียงราย เขต4 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป ...
    ส่ง 11 ก.ค. 2559 00:39 โดย นางไพรฑูลย์ สายโท
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงาน1โรงเรียน1 ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานอาชีพของนักเรียน 1 โรงเรียน ...
    ส่ง 11 ก.ค. 2559 00:29 โดย นางไพรฑูลย์ สายโท
  • การพัฒนาICT เพื่อการนิเทศ เมื่อวันที่ 2- ุ6 กรกฎาคม 2559 โดย ศนฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาได้พัฒนาศึกษานิเทศก์ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการน ...
    ส่ง 11 ก.ค. 2559 00:29 โดย นางไพรฑูลย์ สายโท
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการนิเทศ


ข่าวสพฐ.