คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แนวทางการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.1-ป.3  7803 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:26 นางไพรฑูลย์ สายโท
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แนวทางการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.4-ป.6  8213 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:26 นางไพรฑูลย์ สายโท
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แนวทางการจัดกิจกรรมระดับชั้น ม.1-ม.3  6812 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:26 นางไพรฑูลย์ สายโท
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  1942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ก.ค. 2559 19:29 นางไพรฑูลย์ สายโท